Reklamačné podmienky

 

Všetky nepopísané skutočnosti sa riadi Občianskym zákonníkom a zákonom čís. 634/1992 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa"). V prípade zakúpenia tovaru v rámci podnikateľskej činnosti sa postupuje pri reklamácii podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

Prevzatí zásielky

Kupujúcemu je odporúčané nepreberať od prepravcu poškodenú zásielku a kontaktovať naše reklamačné oddelenie. V prípade prevzatia poškodenej zásielky bude k reklamácii pristupované v spolupráci s prepravnou službou. Po prevzatí tovaru je odporúčané tovar bez zbytočného odkladu skontrolovať a prípadné zistené vady čo najskôr oznámiť písomnou formou na e-mail: reklamace@zfishingsport.cz alebo korešpondenčnej poštou na adresu prevádzky.

Spôsob popísanie vady a ďalšie potrebné informácie, sú uvedené v článku "Vybavenie reklamácie"

Práva zo zodpovednosti za vady, podmienky uplatnenia týchto práv

Práva z chybného plnenia sú uvedené v Občianskom zákonníku v § 2161 a ďalších. Kupujúci má okrem iného nižšie uvedené práva:

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady, prejaví ak sa vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Dátum predaja je vyznačené na predajnom doklade, prípadne aj na záručnom liste.

Výskyt vady do 24 mesiacov od predaja

V prípade výskytu vady v lehote 24 mesiacov od dátumu dodania / predaja má kupujúci právo požadovať dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané. Pokiaľ sa vada týka len časti veci, môže kupujúci požadovať výmenu len tejto súčasti. Ak nie je to možné, môže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy. Určenie, či sa jedná o vadu je podstúpenie reklamačným konaním.

1. Chybné plnenia je podstatným porušením kúpnej zmluvy. V prípade, že je vada tovaru podstatným porušením kúpnej zmluvy, má zákazník na výber z nasledujúcich možností:

 • Odstránenie vady dodaním nové veci, alebo veci chýbajúce
 • Odstránenie chyby opravou veci
 • Poskytnutie primeranej zľavy
 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Zvolený variant oznámi zákazník pri uplatnení reklamácie a táto informácia bude zapísaná do reklamačného protokolu.

2. Chybné plnenia je nepodstatným porušením kúpnej zmluvy. V prípade, že je vada tovaru nepodstatným porušením kúpnej zmluvy, má zákazník na výber z nasledujúcich možností:

 • odstránenie vady
 • Poskytnutie primeranej zľavy

Právo z chybného plnenia sa nevzťahuje:

 • Na vady vzniknuté bežným používaním
 • Nesprávnym použitím výrobku
 • nesprávnym skladovaním
 • Na chyby vzniknuté mechanickým poškodením a opotrebením, živelnou pohromou (voda, piesok, oheň atď.).

Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá. Táto vada je vyznačená na predajnom doklade alebo na záručnom liste.

U oprávnenej reklamácie náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú funkčnosťou alebo poruchou výrobku. Predávajúci ďalej nezodpovedá za prípadné vady tovaru, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený a súčasne prevzatie tovaru neodmietol alebo je sám spôsobil. Ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.

vybavenie reklamácie

Kupujúcim sa odporúča v prípade reklamácie výrobku postupovať nasledujúcim spôsobom:

 • Vyplňte vzorový formulár na stiahnutie tu
 • Informujte nás o reklamácii telefonicky +420 235 311 522 , e-mailom reklamace@zfishingsport.cz
 • Písomne, či osobne na adrese: Zfishing Šport Wholesale sro, Za Mototechnou 1375/7, 155 00, Praha 5 - Stodůlky
 • PO: 7:30 - 17:30, UT-ŠT: 7:30 - 16:30, PI: 7:30 - 14:30
 • Tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu a do zásielky uveďte dôvod reklamácie a Vašu adresu. Schôdzku si vždy dohodnite vopred.
 • Využite online formulár (odporúčame v rámci rýchleho spracovania)

Dodať spolu s reklamovaným tovarom všetky súčasti, ktoré môžu s chybou súvisieť, presný popis vady, prípadne dôkaz prejavu vady, ktorá vzniká iba občas, kontaktné informácie (telefón, e-mail), špecifikáciu práv, ktoré chcete v súvislosti s reklamáciou uplatniť, predajné doklad (kópiu) a záručný list (pokiaľ bol priložený).

Zásielka s reklamovaným tovarom by mala byť dodaná v riadnom bezpečnom obale ako cenný balík (nie dobierkou). Uvedené odporúčania nemajú vplyv na možnosti a práva spotrebiteľa vyplývajúce z Občianskeho zákonníka a zákonu "O ochrane spotrebiteľa" v platnom znení a majú slúžiť iba pre čo najrýchlejšie vybavenie reklamácie výrobku.

Predávajúci, po preskúmaní predložených dokladov a zbežnej prehliadke reklamovaného tovaru:

 • Uzná reklamáciu ako oprávnenú a na mieste prijme reklamovaný tovar do reklamačného konania ao tomto urobí písomný zápis.
 • Reklamáciu prijme a ako neoprávnenú na mieste zamietne a reklamovaný tovar vráti kupujúcemu.
 • Reklamovaný tovar prijme k odbornému posúdeniu, na základe jeho výsledkov bude reklamácia buď uznaná za oprávnenú a riadne vybavená, alebo bude zamietnutá a tovar bude vrátený kupujúcemu.

O tom, kedy bolo právo zo zodpovednosti za vady uplatnené, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne o spôsobe vybavenia reklamácie, vydá predávajúci kupujúcemu písomné potvrdenie - reklamačný protokol.

Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Upozornenie: Tovar zasielaný na reklamáciu musí byť v rámci možností zbavené nečistôt. V prípade, že dodaný tovar bude znečistené, nebude prijatý do procesu reklamácie a obratom bude zaslaný späť na adresu odosielateľa.

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Objednávku môže kupujúci stornovať telefonicky na zákazníckej linke +420 235 311 522 , prípadne emailom na reklamace@zfishingsport.cz až do chvíle, než Vás naši operátori informujú o odoslaní Vašu objednávky na Vami uvedenú dodaciu adresu. V písomnej forme musí storno obsahovať číslo objednávky. Toto číslo je uvedené v automatickej odpovedi, ktorú dostanete na váš kontaktný e-mail po úspešnom vytvorení objednávky.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci má právo nepotvrdiť objednávku, alebo od objednávky odstúpiť. Predávajúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy pri opakovanom neprevzatia zásielky zo strany kupujúceho. Pred odstúpením je predávajúci vždy povinný informovať zákazníka o tejto skutočnosti.

Vzorový reklamačný formulár k stiahnutiu tu

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povoliť všetkoNepovoľovať cookies